Regulamin

Postanowienia Ogólne

Osoby uczestniczące w zajęciach TaiChi Ewa Błaszkowska oświadczają, że nie mają przeciw wskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami. Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń na sprzęcie bądź przy pomocy drobnych przyrządów bez nadzoru instruktora. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w sali.

Płatności

Płatności w TaiChi Ewy Błaszkowskiej można dokonywać gotówką, przelewem bankowym lub za pośrednictwem aplikacji. TaiChi Ewa Błaszkowska posiada aplikację, która posiada metodę płatności PayNow, za pomocą której można dokonać zapłaty za treningi. Wykupione w TaiChi Ewa Błaszkowska treningi nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi. Opłatę za pierwsze zajęcia klient jest zobowiązany dokonać przed wykonaniem usługi (przelewem, gotówką, lub poprzez aplikację). Nr konta i dane do przelewu: Homeoffice Ewa Błaszkowska mBiznes 53 1140 2004 0000 3102 7791. Płatność za nowo rozpoczęty karnet należy dokonać przed pierwszymi zajęciami. Rezerwowanie zajęć przez aplikację jest możliwe tylko po dokonaniu wyboru karnetu i zrealizowaniu płatności.

Nowi Klienci

Nowym klientem jest osoba, która pierwszy raz korzysta z treningu w TaiChi Ewa Błaszkowska. Przed pierwszym treningiem należy zalogować się do aplikacji dostępnej na stronie http://blaszkowska.stylchen.pl w zakładce Zapisy.

Zajęcia

Terminy treningów grupowych i indywidualnych są ustalane przez aplikację lub indywidualnie z klientem. Zapisu na zajęcia grupowe i indywidualne można dokonać telefonicznie pod nr 512459651 lub poprzez ww aplikację. Termin ważności karnetów grupowych wynosi 2 miesiące od daty sprzedaży.

Odwoływanie Zajęć

Zajęcia można odwoływać minimum na 12 godzin przed zajęciami. Odwoływać można poprzez aplikację. W przypadku nieodwołania zajęć, zostanie za nie pobrana opłata. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności instruktora lub z winy TaiChi Ewa Błaszkowska, klient nie traci zajęć z karnetu, a dodatkowo otrzymuje z tego tytułu jedną lekcję (Poranny rozruch) gratis.

Reklamacje

Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji w terminie siedmiu dni od zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: Homeoffice Ewa Błaszkowska, Okrężna 35k/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania.

Postanowienia Końcowe

Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem TaiChi Ewa Błaszkowska oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.